L’Escola de dansa ARES Dance Studio porta més de 30 anys de trajectòria ininterrompuda. Fundada l’any 1983 per Núria Ribes, diplomada en ciències de l’educació, va ser l’encarregada de engegar aquest projecte amb tota la seva il·lusió, esforç i sacrifici. Actualment, i en coordinació amb Núria Ribes, la direcció del centre també compta amb el treball de Guiomar Miquel, llicenciada en Dret i tècnica d’Esports per la Generalitat de Catalunya.

L’escola de Dansa, des dels seus orígens, pretén ser més que un centre d’aprenentatge d’arts escèniques. Amb una filosofia de treball antropològica, els nostres alumnes adquireixen nous coneixements no únicament vinculats amb el món de la Dansa: s’il·lustren també amb valors vitals i de conducta seguint un projecte educatiu transversal amb l’escola.

La nostra metodologia de treball és seguint el model D+4, és a dir, la dansa com a motor principal de l’aprenentatge, sumant-li el treball setmanal de les classes dirigides, l’educació a l’esport com a hàbit de vida saludable, ésser una activitat com a mitjà d’oci i de socialització i, per últim, la interpretació per tal de que l’alumne aprengui nous coneixements per millorar l’expressió corporal, facial i verbal, més seguretat en el moment d’afrontar una situació de cara al públic i adquirir un domini més ampli dels seus propis recursos .

Una de les finalitats és desenvolupar de manera global les habilitats motrius bàsiques, adaptant els diferents estils de la Dansa com l’Aeròbic, Funky, Hip hop, Bollywood, Dansa Clàssica, Gimnàstica, Ball de Saló, Dansa tribal…. per tal de conèixer una amplia gama de disciplines del ball tot continuant el treball iniciat en les classes de Psicomotricitat, cursos P-3, P-4 i P-5.

En definitiva, l’escola de dansa de ARES Dance Studio, pretén ser una activitat enriquidora i necessària, enfocada de manera lúdica, mai com a una obligació, per a que els alumnes s’iniciïn en la dansa de manera divertida i vagin adquirint any rere any nous coneixements; amb l’objectiu de que gaudeixin de l’exercici físic, que l’adquireixin com a hàbit de vida saludable i que s’enriqueixin de nous valors vitals.

Centre registrat pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
Numero de registre d’entitats Esportives 06510.
Lleida, 2 de novembre de 1990.